Ansatte

Harry Leo Nøttveit
Harry Leo NøttveitDaglig leder
+47 977 77 200
harry@ch4.no

Ingeniør med lang erfaring med ulike gassanlegg og med håndtering av biogass, LNG og CNG. Videre med risikovurderinger, og ulike energitekniske prosjekter.

Knut Skjæveland
Knut SkjævelandSpesialist anskaffelser og gjennomføringsstrategi
+47 901 09 758
knut@ch4.no

De siste to årene har Knut – arbeidet som for CH4 som Prosjektleder og med prosjektadministrator for prosjektene Lista Biogass og Hardanger Biogass.

Knut har lang fartstid fra Shell, og har de siste 20 årene vært prosjektleder og hatt ansvar for gjennomføring av offentlige anskaffelser ved bygging av flere store industrielle anlegg.
Fokus er at anleggsgjennomføring skal være basert på metodisk og systematisk arbeid, teknisk korrekt kvalitet uten budsjett- og tidsoverskridelser og ingen betydelige skadefravær.

Bakgrunn

Ingeniørselskap innen fornybar energi – CH4 Engineering AS

CH4’s formål er rådgivning, konsulenttjenester, engineering, utvikling av forprosjekter og hovedprosjekter innen energianlegg, med spesiell innretting mot fornybar energi. Vi har erfaring med bruk av ulike energibærere og spillvarme (overskudsdsvarme) og ser gjerne på praktiske løsninger sammen med oppdragsgiver.

CH4 har et stort nettverk mot industri og energisektoren. Våre konsulent- og rådgivingstjenester er rettet mot det  offentlige- privat industri og landbruk. Slike oppdrag er typisk bidrag ifm forprosjekter, teknologi- og økonomistudier fram mot hovedprosjekt. Samt oppdrag med prosjektbeskrivelser og søknader mot virkemiddelapparatet, samt gjennomføring av prosjekter.

Vi har bred erfaring fra konsept- og forstudier, prosjektledelse, bygging og drift av komplette energiforsyningsanlegg så som varmesentraler og fjernvarmeanlegg. Vår kjernekompetanse er forsyningsløsninger for biobrensel fra skog til ovn, eller energigass fra kilde til brenner- maskin. Vi trekker på gode samarbeidspartnere og et bredt kontaktnett.

Harry Leo Nøttveit er styrerepresentant i bransjeorganisasjonen Energigass Norge. Karl Ludvig er styrerepresentant i Rogaland Skognæringsforum.

biogassanlegg

Samarbeidspartnere

Lund Thunbo ApS
Lund Thunbo ApS