Kompressorfyllestasjon (CNG – CBG)

Installasjon av gasskompresjonsanlegg for biogass (hovedsakelig CH4-Metan) i tilknytning til eksisterende drivstoffylleanlegg for busser bestående av LNG/LBG-anlegg og CBG-flak. Bilder fra Sandmoen, Trondheim

Biogass membran tank og fakkel

Erfaring – Leveranse av flere prosjekter i Norge. Vi samarbeider med ledende produsenter, blant annet AAT Biogas i Østerrike.

Leveranse og prosjektledelse av oppgraderingsanlegg for biogass.

Mottaksanlegg for LNG – LBG

Vi har erfaring fra flere prosjekter med leveranse av mottaksanlegg for LNG/LBG. Bilder viser 25M3 tank med fordamper på Heimdal VGS, biogass inngår som en av ZEB – Zero Emission Buildings – Bygninger med null klimagassutslipp

Biogass prosjekter

Erfaring fra prosjektering og leveranse av CHP – Kombinert kraft- og varmeproduksjon (CHP)
Å kombinere kraft og varme er en effektiv måte å bruke rå biogass fra et produksjonsanlegg. Ved å produsere strøm og varme, maksimeres bruken av drivstoffet, samtidig reduseres mengden CO2 som slippes ut i atmosfæren.

Kan vise til referanser fra småskala anlegg til store maskiner.

LPG og andre prosjekter

Erfaring fra raffineri, og fra salg og markedsføring av LPG. Teknisk ledelse av en lang rekke ulike propananlegg til industri og boliggass. Deltatt i regelverksutvikling (Norsk Gassnorm), og undervisning av gassteknikere og faglig ledere.

Bistår gassteknikere med faglig bistand ifm prosjektering og FDV-dokumentasjon. Gjennomført en lang rekke risikovurderinger og eksplosjonsvernsdokument.