Gildset Biogass – Støren

Ch4 Engineering prosjekterte og prosjektledet Gildset Biogass fyllestasjon på Støren. Oppdraget ble gjort for Norsk Kylling.

Norsk Kylling leverer slakteriavfall til biogassanlegg og mottar biometan i retur. Lastebiler som leverer egg og kylling fyller gass på den nye CBG stasjonen. Denne er i tillegg åpen for alle gasskjøretøy.

Utvidelse av biogassanlegg

CH4 Engineering har sammen med partnere, Nærenergi Gass og IK Rør ferdigstilt utvidelse av biogassanlegg på Lindesnes.
Vi har god erfaring med prosesstekniske anlegg og har gjennomført oppdrag til avtalt tid og uten skader.

Fakta:
I forbindelse med vannrensing utvinnes biogass som brukes til damp produksjon.

Referanse – LPG prosjekt

Nesseplast, avd. Bømlo (høsten 2021)

CH4 har i samarbeid med Nærenergi Gass AS og Skåland Rør & Industrimontasje AS prosjektert og levert en ny 1200 kg/h fordamper (15MW) og reguleringssentral. Anlegget ble prefabrikkert i en 10 fots konteiner. Denne har erstattet fordamper som hadde for lav effekt etter at ny dampkjele er montert.

Ny fordamper er basert på overskuddsvarme fra bedriftens varmtvannskrets, og har kapasitet til å forsyne enda en framtidig kjele. Inne i konteiner er det montert dobbel regulatorlinje som tar trykket ned til 1500 mbar. Rørføring er utført/sveist i syrefast kvalitet. Rør er ført inn gjennom fasade til nytt fyrhus og fram til ventil på brennerarmaturet hvor det også er avgreinet rør for framtidig kjele

Mottaksanlegg for LNG – LBG

Vi har erfaring fra flere prosjekter med leveranse av mottaksanlegg for LNG/LBG. Bilder viser 25M3 tank med fordamper på Heimdal VGS, biogass inngår som en av ZEB – Zero Emission Buildings – Bygninger med null klimagassutslipp

Biogass membran tank og fakkel

Erfaring – Leveranse av flere prosjekter i Norge. Vi samarbeider med ledende produsenter, blant annet AAT Biogas i Østerrike.

Leveranse og prosjektledelse av oppgraderingsanlegg for biogass.

Kompressorfyllestasjon (CNG – CBG)

Installasjon av gasskompresjonsanlegg for biogass (hovedsakelig CH4-Metan) i tilknytning til eksisterende drivstoffylleanlegg for busser bestående av LNG/LBG-anlegg og CBG-flak. Bilder fra Sandmoen, Trondheim

Biogass prosjekter

Erfaring fra prosjektering og leveranse av CHP – Kombinert kraft- og varmeproduksjon (CHP)
Å kombinere kraft og varme er en effektiv måte å bruke rå biogass fra et produksjonsanlegg. Ved å produsere strøm og varme, maksimeres bruken av drivstoffet, samtidig reduseres mengden CO2 som slippes ut i atmosfæren.

Kan vise til referanser fra småskala anlegg til store maskiner.

LPG og andre prosjekter

Erfaring fra raffineri, og fra salg og markedsføring av LPG. Teknisk ledelse av en lang rekke ulike propananlegg til industri og boliggass. Deltatt i regelverksutvikling (Norsk Gassnorm), og undervisning av gassteknikere og faglig ledere.

Bistår gassteknikere med faglig bistand ifm prosjektering og FDV-dokumentasjon. Gjennomført en lang rekke risikovurderinger og eksplosjonsvernsdokument.